Banke u Hrvatskoj dobro posluju, ZABA je povećala dobit 94% a PBZ 47%

Vodeće banke u Hrvatskoj su se pohvalile dobrim poslovanjem, Zagrebačka banka (ZABA) ostvarila je 780 milijuna kuna neto dobiti, što je rast od 94 % u odnosu na isto razdoblje lani. Poslovni prihodi dosegnuli su 2,1 milijardu kuna i bili su 17 % viši, izvjestili su u petak iz te banke.
Privredna banka Zagreb (PBZ)  je pak u prvom je polugodištu imala 675,4 milijuna kuna neto dobiti, što je rast od 47 % prema istom razdoblju lani, podaci su iz financijskog izvješća koje je prenijela Hina.

Zagrebačka banka

Kako navode u Zagrebačkoj banci, ostvarila je solidan poslovni rezultat temeljen na održivom rastu poslovnih prihoda i odgovornom pristupu upravljanju rizicima.  Smanjena je ukupna razina neprihodujućih kredita uz pokrivenost rezervacijama od 60,6 posto.

Zbog pozitivnih trendova u makroekonomskom okruženju i ostvarenog gospodarskog rasta zabilježen je porast kreditne aktivnosti u segmentima potrošačkog financiranja, poduzeća i države. Ukupni volumen kredita je ostao stabilan unatoč konverziji kredita u švicarskim francima.

Poslovni prihodi u prvom polugodištu iznose 2,1 milijardu kuna i povećani su za 17 posto. Prihodi su povećani najvećim dijelom zbog porasta neto dobiti od trgovanja i ostalih prihoda te smanjenja troškova vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke, navode iz Banke.

Neto prihod od kamata dosegnuo je 1,36 milijardi kuna i veći je za 1,8 posto, kao rezultat stabilnog prosječnog volumena kredita i nižih troškova financiranja. Povećan je i neto prihod od provizija i naknada, za 4,9 posto, na 468 milijuna kuna.

Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi iznose 321 milijun kuna i veći su za 483,6 posto što je rezultat ostvarene dobiti u iznosu od 135 milijuna kuna od prodaje udjela u Visa Europe Limited te viših neto prihoda od trgovanja kada je rezultat bio pod negativnim utjecajem aprecijacije tečaja švicarskog franka i primjene Zakona o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju iz siječnja 2015., navode iz Banke.

Troškovi poslovanja iznosili su u prvom polugodištu 893 milijuna kuna i povećani su za 4,8 posto.

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosila je 1,25 milijardi kuna i porasla je 27,5 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke su 302 milijuna kuna i manji su za 38,9 posto, navodi se u izvješću.

Iz Zagrebačke banke navode kako su neto krediti komitentima stabilni i iznose 69,6 milijardi kuna unatoč konverziji kredita u švicarskim francima.

Depoziti komitenata čine primarni izvor financiranja i krajem prvog polugodišta su iznosili 72,48 milijardi kuna te su porasli 1,3 posto i to porastom depozita trgovačkih društava. Omjer kredita i depozita je stabilan i iznosi 96 posto, navodi se u priopćenju.

Depoziti banaka i uzeti zajmovi iznosili su 10,5 milijardi kuna i smanjeni su za 30,3 posto) uslijed manjih potreba za financiranjem.

Ostale obveze iznose 3,4 milijarde kuna i smanjenje su 25,3 posto, najvećim dijelom se odnosi na iskorištenje rezerviranja za gubitke za konverziju kredita u švicarskim francima.

Kapital i rezerve Banke iznose 15,5 milijardi kuna i povećane su za 4,8 posto.

Grupa Zagrebačke banke je u prvom polugodištu ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 931 milijun kuna, što je rast od 69 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Poslovni prihodi Grupe su iznosili 2,7 milijardi kuna i veći su za 15,6 posto.

Privredna banka Zagreb

Tijekom prvih šest mjeseci PBZ je ostvario kamatni prihod u iznosu od 1,45 milijardi kuna, dok kamatni troškovi iznose 301,5 milijuna kuna.

“Trend smanjenja prosječnih aktivnih i pasivnih kamatnih stopa se nastavlja i dalje što je utjecalo na kamatne rezultate tijekom prvog polugodišta ove godine”, navodi se u izvješću.

U prvom je polugodištu ostvareno 314,7 milijuna kuna neto prihoda od provizija i naknada, što čini stabilni doprinos nekamatnih prihoda u ukupnom rezultatu Banke. Neto prihodi od provizija i naknada porasli su u odnosu na isto lanjsko razdoblje za šest posto.

U segmentu poslovanja s vrijednosnim papirima i ostalim financijskim instrumentima, uključujući i dobitke/gubitke od obračunatih tečajnih razlika PBZ je ostvarila neto pozitivan rezultat od 237,7 milijuna kuna. Na taj je rezultat, kako navode, utjecao i izvanredni prihod od preuzimanja Visa Europe u iznosu od 148,4 milijuna  kuna prije poreza. Spomenuti prihod uključuje nadoknadu u novcu te preferencijalne dionice Visa Inc.

Opći administrativni troškovi zajedno s ostalim troškovima iznose 746,4 milijuna kuna i gotovo su na istoj razini kao lani, navodi se.

Imovina Banke na kraju prvog polugodišta je iznosila 68,7 milijardi kuna. Najveći segment imovine čine krediti komitentima s udjelom od 65,6 posto.

Ukupni kapital s kojim Banka raspolaže iznosi 11,8 milijardi kuna i predstavlja 17,2 postotni udio strukture bilance stanja. Najznačajniji izvori sredstava su depoziti sa 77 postotnim udjelom i krediti od financijskih institucija sa 4 postotnim udjelom.

PBZ Grupa je u prvom polugodištu ostvarila neto dobit od 829,6 milijuna kuna, što je 38,2 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *