18. svibnja 1920. rođen papa Ivan Pavao II

Ivan Pavao II. (Karol Wojtyla) rođen je  18.svibnja 1920. godine u mjestu Wadovice, blizu Krakowa.

Nakon gimnazije, za vrijeme njemačke okupacije, studira teologiju na tajnom fakultetu u nabiskupskom dvoru u Krakowu, paralelno radeći u rudniku i tvornici.

Za svećenika je zaređen 1946. godine. Studij je nastavio na Papinskom sveučilištu Angelicum u Rimu, gdje je postigao doktorat iz filozofije. Od 1954. profesor je na Katoličkom sveučilištu u Lublinu, a 1958. godine je imenovan pomoćnim biskupom u Krakowu gdje 1964. preuzima nadbiskupsku službu. Pavao VI. ga je 1967. godine imenovao kardinalom, a za papu je izabran 19. listopada 1978.

Za vrijeme svog pontifikata objavio je niz enciklika, obnovljeni Zakonik kanonskog prava te Katekizam Katoličke Crkve.

Preminuo je 2. travnja 2005. u svojoj rezidenciji u Vatikanu.
27. travnja 2014. godine papa Franjo proglasio ga je svetim.

kamenjar.com/HIA.com.hr
foto: Reuters

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *