EP: Ribari mogu koristiti mreže plivarice

Europski parlemant (EP) na prvoj ovogodišnjoj plenarnoj sjednici u Strasbourgu glasovao je o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava. Usvojen je amandman hrvatskog ribarskog sektora kojim se brišu ograničenja za mreže plivarice. Republika Hrvatska još od ulaska u Europsku uniju pokušava dobiti izuzeće od te odredbe.

Ribolov okružujućim mrežama za plivarice (osim za tune) odvija se u priobalnom području gdje dubine značajno variraju. Usvojenim amandmanom omogućeno je brisanje odredbe Mediteranske uredbe koji je ograničavao korištenje tih mreža.

Amandmanom je predložena izmjena definiranja dimenzija okružujućih mreža plivarica te brisanje odredbe kojom se propisuje odnos visine mreže i dubine mora. Ujedno, prihvaćen je i amandman kojim se pod “obalnim potegačima” podrazumijevaju okružujuće i povlačne mreže koje se postavljaju s plovila i koje se povlače s obale ili plovila privezanog za obalu ili usidrenog uz obalu.

Potporu amandmanu hrvatskoga ribarskog sektora dalo je Ministarstvo poljoprivrede RH i Ceh ribara Hrvatske gospodarske komore, naglasivši kako Republika Hrvatska već dulje nastoji dobiti izuzeće od te odredbe jer ona ograničava ribolov mrežama plivaricama u Jadranu u odnosu na praksu koja je bila na snazi prije stupanja u članstvo EU-a.

Prijedlog hrvatskih EU parlamentarki

Ruža Tomašić kao jedina hrvatska članica Odbora za ribarstvo EP-a za taj je važan amandman dobila potporu u matičnom odboru potkraj studenog prošle godine, nakon čega se našao na plenarnoj sjednici na kojoj je napokon i prihvaćen. Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir objavila je da je ona predložila amandman kojim se omogućava korištenje okružujućih mreža plivarica.

– Zbog izrazito promjenjive konfiguracije morskog dna na Istočnoj obali Jadrana tu odredbu nije uvijek moguće primijeniti, a pogotovo jer se hrvatska plivaričarska flota kreće duž cijele obale u potrazi za ribom te tako ne može predvidjeti mjesto ni dubinu na kojoj će obavljati ribolov. Ovo je važan korak u ostvarivanju interesa naših ribara ali i u očuvanju ekosustava Jadrana, našeg najvećeg blaga! Važno je da donosimo propise koji su prilagođeni specifičnostima pojedine regije a što je danas učinjeno za Jadransko more, jer je Europska komisija uvažila argumente znanstvene studije koja definira maksimalnu visinu mreže plivarice te odnos visine i dubine mora – izjavila je zastupnica u Europskome parlamentu Dubravka Šuica.

Potaknuti činjenicom da se razina kisika u posljednjih 50 godina smanjila za 2% što ima negativan učinak na morsku floru i faunu, na današnjem dnevnom redu sjednice Europskog parlamenta raspravljalo se i o načinu upravljanja morima i oceanima u kontekstu Strategije održivih razvojnih ciljeva do 2030. godine.

glashrvatske.hrt.hr /HIA.com.hr
foto:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *