Hrvatska puna života!

Croatia full of life!

TURISTIČKA PONUDA

TURISTIČKE  VIJESTI
2010. - 2015.
2016. -2017

Cjenik:

Osnovni paket (turizam)
900 kn/mj
slika na turističkoj stranici
adresa
kontakti,
link na web stranicu
PDV se dodaje
 
 
 
Prošireni paket (turizam)
1800 kn/mj
slika na turističkoj stranici
adresa
kontakti,
link na web stranicu
3 otprema newslettera ciljanoj grupaciji u /ili izvan Hrvatske
PDV se dodaje