Promjena načina proizvodnje i potrošnje: novi Akcijski plan za kružno gospodarstvo

Promjena načina proizvodnje i potrošnje: novi Akcijski plan za kružno gospodarstvo

Europska komisija danas je donijela novi Akcijski plan za kružno gospodarstvo, jednu od glavnih sastavnica europskog zelenog plana, EU-ova novog plana za održivi rast. S mjerama za sve faze vijeka trajanja proizvoda, novim se Akcijskim planom nastoji pripremiti naše gospodarstvo za zelenu budućnost, ojačati našu konkurentnost i pritom zaštititi okoliš te dati nova prava potrošačima. Nadovezujući se na postignuto od 2015., novi plan usmjeren je na dizajn i proizvodnju za kružno gospodarstvo kako bi se osiguralo da se upotrijebljeni resursi što je moguće duže zadrže u gospodarstvu EU-a. Plan i inicijative u njemu razvijat će se uz blisku suradnju poduzeća i zajednice dionika.

Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan, izjavio je: Da bi se do 2050. postigla klimatska neutralnost, očuvao naš prirodni okoliš i povećala naša gospodarska konkurentnost, potrebno je potpuno kružno gospodarstvo. Danas je naše gospodarstvo i dalje uglavnom linearno te se samo 12 % sekundarnih materijala i resursa vraća u gospodarstvo. Mnogi se proizvodi prebrzo kvare, ne mogu se ponovno upotrebljavati, popravljati ni reciklirati, ili su napravljeni samo za jednokratnu uporabu. Postoji golem potencijal koji poduzeća i potrošači trebaju iskoristiti. Današnjim planom pokrećemo aktivnosti za promjenu načina proizvodnje i osnaživanje potrošača kako bi donosili održive odluke koje koriste njima i okolišu.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Imamo samo jedan planet Zemlju, a do 2050. trošit ćemo resurse kao da imamo tri planeta. S pomoću novog plana kružnost će postati uobičajena praksa u našim životima i ubrzati zelenu tranziciju našeg gospodarstva. Nudimo bitne mjere za promjenu dizajna proizvoda, koji se nalazi na vrhu lanca održivosti. Aktivnosti usmjerene na budućnost stvorit će poslovne prilike i mogućnosti zapošljavanja, pružiti nova prava europskim potrošačima, iskoristiti inovacije i digitalizaciju te, baš kao u prirodi, osigurati da ništa ne propadne.

Prelazak na kružno gospodarstvo već je počeo: vodeća poduzeća, potrošači i javna tijela u Europi prihvaćaju taj održivi model. Komisija će osigurati da prelazak na kružno gospodarstvo svima pruža mogućnosti i da nitko ne bude zapostavljen. U Akcijskom planu za kružno gospodarstvo, koji je danas predstavljen kao dio industrijske strategije EU-a, predlažu se sljedeće mjere:

 • održivi proizvodi trebali bi postati pravilo u EU-u: Komisija će predložiti zakonodavstvo o politici održivih proizvoda kako bi osigurala da su proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a osmišljeni tako da traju dulje, da se lakše mogu ponovno upotrebljavati, popravljati i reciklirati te da uključuju što je više moguće recikliranih materijala umjesto primarnih sirovina. Proizvodi za jednokratnu uporabu bit će ograničeni, pozabavit ćemo se preuranjenim zastarijevanjem, a uništavanje neprodane trajne robe bit će zabranjeno
 • osnaživanje potrošača: potrošači će imati pristup pouzdanim informacijama o pitanjima kao što su mogućnost popravka i trajnost proizvoda kako bi lakše mogli odabrati ekološki održive proizvode. Potrošači će imati stvarno „pravo na popravak”
 • usmjeravanje na sektore koji upotrebljavaju najviše resursa i u kojima postoji veliki potencijal za kružnost: Komisija će uvesti konkretne mjere
  • za elektroniku i IKT – „Inicijativa za kružnu elektroniku” s ciljem duljeg vijeka trajanja proizvoda i boljeg prikupljanja i prerade otpada
  • za baterije i vozila – novi regulatorni okvir za baterije kojim se poboljšava održivost i potiče kružni potencijal baterija
  • za ambalažu – novi obvezni zahtjevi o tome što je dopušteno na tržištu EU-a, uključujući smanjenje (prekomjerne) količine ambalaže
  • za plastiku – novi obvezni zahtjevi za udio recikliranih materijala i poseban fokus na mikroplastici te plastici na biološkoj osnovi i biorazgradivoj plastici
  • za tekstilne proizvode – nova strategija EU-a za tekstilne proizvode kako bi se ojačala konkurentnost i inovativnost u tom sektoru te potaknulo tržište EU-a za ponovnu uporabu tekstila
  • za građevinarstvo i zgrade – sveobuhvatna strategija za održivi izgrađeni okoliš kojom se promiču načela kružnosti za zgrade
  • za prehrambene proizvode – nova zakonodavna inicijativa o ponovnoj uporabi radi zamjene jednokratne ambalaže i pribora za jelo u prehrambenim uslugama proizvodima koji se mogu ponovno upotrijebiti
 • smanjenje količine otpada: naglasak će biti na potpunom izbjegavanju otpada i njegovoj preobrazbi u visokokvalitetne sekundarne resurse kojima pogoduje dobro funkcioniranje tržišta sekundarnih sirovina. Komisija će razmotriti uspostavu usklađenog modela za odvojeno prikupljanje i označivanje otpada na razini EU-a. U Akcijskom planu navodi se i niz mjera za smanjenje izvoza otpada iz EU-a na najmanju moguću mjeru te rješavanje problema nezakonitih pošiljaka.

Kontekst

europskom zelenom planu, koji je Komisija Ursule von der Leyen predstavila 11. prosinca 2019., utvrđen je ambiciozan plan za klimatski neutralno kružno gospodarstvo u kojem gospodarski rast nije povezan s uporabom resursa. Kružno gospodarstvo smanjuje pritisak na prirodne resurse te je preduvjet za ostvarivanje cilja klimatske neutralnosti do 2050. i zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti. Polovina ukupnih emisija stakleničkih plinova i više od 90 % gubitka biološke raznolikosti i nestašice vode uzrokovani su vađenjem i preradom resursa.

Kružno gospodarstvo donijet će pozitivne neto koristi u pogledu rasta BDP-a i otvaranja radnih mjesta jer se provedbom ambicioznih mjera za kružno gospodarstvo u Europi BDP EU-a može povećati za dodatnih 0,5 % do 2030., što će stvoriti oko 700 000 novih radnih mjesta.

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.