Objavljen novi Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Objavljen novi Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Novi Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama, objavljen u Narodnim novinama, broj 85/2019, propisuje zahtjeve sigurnosti, kvalitete te označavanja prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode kojima moraju udovoljavati sve vode u bocama koje se stavljaju na tržište Republike Hrvatske. 

Za stavljanje na tržište prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili iz tla trećih zemalja, subjekt mora prethodno ishoditi rješenje o priznavanju predmetne vode od Ministarstva poljoprivrede, što je svojevrsna potvrda da voda ispunjava propisane zahtjeve sigurnosti i kvalitete te da su ispunjeni svi propisani uvjeti za iskorištavanje izvora.
 
Novi Pravilnik u odnosu na prethodni donio je određene izmjene:

  • umjesto subjekta u poslovanju s hranom, pravo podnošenja zahtjeva za priznavanje vode ima svaka pravna ili fizička osoba, čime se omogućilo ishođenje rješenja o priznavanju (jedan od uvjeta za stavljanje na tržište) i prije no što je izgrađen objekt za crpljenje i punjenje vode u bocu, što pozitivno utječe na poduzetnički klimu i konkurentnost

  • propisana je obveza da pravna ili fizička osoba mora obavijestiti Ministarstvo o početku odnosno trajnom prestanku punjenja vode kako bi se imao uvid u stvarno stanje na tržištu te kako bi se mogao redovno ažurirati Popis priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj

  • ukinuta je obveza za pravne i fizičke osobe koje stavljaju vodu na tržište da svakih 5 godina dostavljaju analitička izvješća vode kako bi se utvrdilo da ta priznata voda i dalje udovoljava zahtjevima propisanim u Pravilniku te je time postignuto značajno administrativno rasterećenje za subjekte u ovom sektoru

  • propisano je da će se prije korištenja tehnološkog postupka odvajanja spojeva željeza, mangana, sumpora i arsena obradom zrakom obogaćenim ozonom te postupka korištenja aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje flourida, morati provesti postupak odobravanja od strane Ministarstva kako bi se osiguralo da je korištenje postupaka opravdano i u skladu s propisanim zahtjevima

  • u slučaju priznavanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se crpe iz tla trećih zemalja, propisana je obveza dostave potvrde, izdane od strane odgovornog tijela države u kojoj se voda crpi, kojom se potvrđuje da voda ispunjava propisane zahtjeve sigurnosti i kvalitete te da su ispunjeni svi propisani uvjeti za iskorištavanje izvora

  • propisani su kriteriji pod kojima će se prirodna mineralna voda moći označiti navodom „pogodno za pripremu hrane za dojenčad“ kako bi se s jedne strane osigurala visoka zaštita potrošača te s druge strane omogućili jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za hrvatske proizvođače voda u odnosu na druge u EU.

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.