Primjena Zakona o obnovi i na Sisačko-moslavačku te Karlovačku županiju

Primjena Zakona o obnovi i na Sisačko-moslavačku te Karlovačku županiju
Uspostava i djelovanje Stožera na otklanjanju posljedica katastrofe primjerena aktualnom stanju
 
Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved dao je informacije o stanju na potresom pogođenim područjima. 
“Uspostava i djelovanje Stožera na otklanjanju posljedica katastrofe bila je primjerena aktualnom stanju”, rekao je i dodao: “Stožer je kontinuirano angažiran. Stožer redovito obilazi cijelo područje, organizira sastanke s operativnim snagama i lokalnim vlastima. Donijeta je odluka o angažiranju tvrtke Pleter. Podjela hrane za stanovništvo obavlja se na četiri lokacije – u Sisku, Petrinji, Hrvatskoj Kostajnici i Kravarskom, a od danas i u Glini na lokaciji Banovac.” 
"Zaprimili smo 475 objekata, kontejnera i mobilnih kućica, a većina postavljena na lokacije", kazao je Medved. "Samo u protekla 24 sata postavili smo 36 kontejnera i 25 mobilnih kućica", rekao je.Dodao je da su uspostavili timove da dnevno mogu postaviti 50 kontejnera ili mobilnih kućica. "Organiziramo stalni obilazak stanovništva na cijelom teritoriju", rekao je.   
 
Ministar je izvijestio da je proteklog tjedna ondje dnevno u prosjeku bila sudjelovala 81 osoba iz Ravnateljstva Civilne zaštite, 470 osoba iz Hrvatske vatrogasne zajednice, 90 osoba iz Hrvatske gorske službe spašavanja, 354 osobe iz Hrvatskog Crvenog križa, 195 policajaca, 340 pripadnika vojske te 200 osoba angažiranih od Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
Hrvatska vatrogasna zajednica provela 3545 intervencija, a vatrogasci su sudjelovali i u sigurnom uklanjanju tornja zvonika na katedrali u Sisku i na sanaciji krovišta crkve Sv. Lovre u Petrinji.
HGSS je odradio 692 zadaće uglavnom na visinskim radovima te opskrbi hrane, vode i lijekova. Također, snimali su pukotine koje su se pojavile na zemljištima u Donjim Kukuruzarima i u Borojevićima te evakuirali dokumente iz Državnog i gradskog arhiva, turističke zajednice, katastra, gruntovnice i Porezne uprave.
HCK je isporučio 96.696 toplih obroka za stanovništvo te 13.254 obroka za operativne snage na terenu, a proveli su i 2196 usluga psihosocijalne pomoći. Od ukupnog broja pregledanih objekata, njih 2368 je dobilo crvenu naljepnicu, koja znači da su neuporabljivi, 3871 objekata je dobilo žutu naljepnicu i privremeno su neuporabljivi, a zelenu naljepnicu dobilo je 10.318 objekata i uporabljivi su s preporukom.
Potpredsjednik Medved izvijestio je kako je Hrvatska vojska organizirala smještaj 122 štićenika doma za starije iz vojarne Pukovnik Predrag Matanović u Topusko, Gospić, Ogulin i Karlovac, a u vojarni je i dalje smješteno 155 civila.
"Sanirali su oko 11 kilometara prometnica i javnih površina. Pristupili su izgradnji kontejnerskih naselja za organizirani smještaj - tri u Sisku, jedno u Petrinji, a u narednom razdoblju planiramo i u Glini", kazao je Medved.

Vojska provela snimanja iz zraka i geosondiranje nasipa Save i Kupe

Dodao je kako je vojska provela snimanja iz zraka radi uvida u stanje štete, ali i geosondiranje nasipa rijeke Save i Kupe.Izvijestio je kako je policija dnevno u prosjeku obavila 64 ophodnje.U okviru provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja na području Sisačko-moslavačke županije planiraju kroz mjeru javnih radova uključiti oko 500 nezaposlenih osoba za što je osigurano 16,5 milijuna kuna. Program bi se trebao početi provoditi od 1. veljače.
Medved je izvijestio i o stanju vezanom za obnovu stambenog fonda nakon Domovinskog rata, gdje je u Sisačko-moslavačkoj županiji ukupno obnovljeno ili izgrađeno 25.000 objekata, od čega je 16.200 bilo u prve tri kategorije oštećenja, a 8.800 u kategorijama oštećenja od IV. do VI. kategorije. "Većina objekata iz ove kategorije građena je na postojećim temeljima, sukladno prvotnim gabaritima, mali broj kuća je građen na drugim lokacijama", dodao je Medved.
 
Oštećeno jedan do tri posto obnovljenih kuća IV. - VI. kategorije nakon Domovinskog rata

Izvijestio je kako su, u okviru preliminarnih pregleda oštećenja, članovi udruženja Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo kroz svoj pregled utvrdili da je od 8.800 izgrađenih kuća od IV. do VI. kategorije, po procjeni oštećeno od jedan do tri posto. 
Poručio je kako će te preglede nastaviti jer s novim podrhtavanjima dolazi i do novih oštećenja."Kao glavne prioritete aktivnosti u budućem razdoblju vidimo postavljanje kontejnera i mobilnih kućica za što smo od danas ojačali naše timove u kampu Lekenik na način da dnevno možemo postaviti 50 kontejnera i kućica. Timove čine pripadnici vojske i šest gospodarskih subjekata", izvijestio je Medved.
Dodao je kako će hotela Panonija u Sisku biti uređen za privremeni smještaj, a najavio je nastavak intenziviranja pružanja psihosocijalne pomoći za stradale.
Slijedi i uklanjanje objekata koji ugrožavaju sigurnost ljudi na potresom pogođenom području.  

Zakon o obnovi širi se na područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije
 
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, primjena zakona širi se i na područje Sisačko-moslavačke te Karlovačke županije. 
"Uzimajući u obzir da je veliki dio stanovništva na tom području ostao bez domova potrebno je izmijeniti i dopuniti zakonodavni okvir kako bi se omogućilo provođenje postupaka obnove i stambenog zbrinjavanja i na području ovih dviju županija kao i sanacija dodatnih šteta koje su ti potresi prouzročili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije", rekao je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.
 
Država u cijelosti financira obnovu nekretnina na području katastrofe
 
Prema predloženim izmjenama Fondu za obnovu proširuje se nadležnost na Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju, a država na potpomognutom području, na kojem je proglašena katastrofa, u cijelosti osigurava financiranje obnove one nekretnine u kojoj stanuje vlasnik ili njegovi srodnici. "Država, lokalna i regionalna samouprava omogućit će privremeni smještaj u nekretninama kojima raspolažu, za građane čiji se domovi trenutno ne mogu koristiti. Kod financiranja obnove na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije uzeta je u obzir činjenica da se radi o ekonomski slabijim jedinicama koje su u velikoj mjeri proglašene i potpomognutim područjima te su iz navedenog razloga stanovnici tog područja izuzeti od sudjelovanja u financiranju obnove", rekao je Horvat. 
Radi povećane djelotvornosti u provedbu obnove obiteljskih kuća na potpomognutim područjima pogođenih katastrofom uključuje se i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a koji ima i najveću prisutnost na tom području, dodao je Horvat. 
Potresom pogođen kulturno-povijesne cjeline obnovit će se temeljem programa koji će izraditi Ministarstvo kulture i medija u suradnji s jedinicama lokane i područne samouprave, dodao je. Odredbe zakona primjenjivale bi se i na sva područja koja bi eventualno kasnije bila pogođena potresom, a nisu izravno navedena kroz zakonske odredbe i sam naziv zakona.
 
Program revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije
 
Vlada je donijela i odluku formiranju radne supine zadužene za izradu Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom kojoj su na čelu ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak te ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić. 
Cilj je programa fizička, gospodarska, socijalna i demografska revitalizacija tog područja, a programom će biti utvrđene mjere, projekti, nositelji, sudionici, provedbene aktivnosti, izvori sredstava te metodologija praćenja njegova provođenja.
"U rad skupine bit će imenovani predstavnici svih ministarstava te središnjih državnih ureda za demografiju i mlade, za obnovu i stambeno zbrinjavanje i za razvoj digitalnog društva te Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao i predstavnik Ureda predsjednika Vlade, a dodatno će su uključiti i zastupnike Hrvatskoga sabora iz 6. izborne jedinice, predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave, predstavnike akademske zajednice, HGK, HOK-a i HUP-a", navela je ministrica Tramišak.
 
Vlada je donijela i odluku o nabavi i korištenju roba strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije kojom se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja odnosno Ravnateljstvu za robne zalihe odobrava da izvršava žurne nabave roba koje nisu predviđene Bilancom i Godišnjim programom strateških robnih zaliha za 2021. godinu, a nedostaju i potrebne su za provedbu mjera otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom. 
Nabava te robe izvršavat će se isključivo po nalogu i sukladno uputama Stožera civilne zaštite, a izuzeta je od primjene Zakona o javnoj nabavi. 
Radi provedbe nabave tih roba osniva se Povjerenstvo od tri člana u kojem su predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva unutarnjih poslova te Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
 
50 milijuna kuna za gospodarenje otpadom na području Sisačko-moslavačke županije
 
Vlada je zaključkom zadužila ministra Ćorića da donese Plan provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da sklopi odgovarajuće ugovore o financiranju opravdanih troškova provedbe tih mjera u 100 postotnom iznosu te da u tu svrhu osigura sredstva procijenjene vrijednosti u iznosu od 50 milijuna kuna.
 
Udio zaraženih u posljednja 24 sata pao na 14,31 posto
 
Ministar zdravstva Vili Beroš iznio je informacije o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj, kazavši, među ostalim da je u svijetu zaraženo više od 92,8 milijuna ljudi, a više od 1,988 milijuna preminulo. 
Naglasio je kako i dalje imamo trend smanjenja broja zaraženih i hospitaliziranih zbog covida-19 što smanjuje pritisak na zdravstveni sustav no zbog porasta u drugim europskim zemljama nema mjesta opuštanju.
"I dalje bilježimo pozitivan trend smanjenja broja novozaraženih i aktivnih slučajeva te hospitaliziranih, što utječe na popuštanje pritiska na zdravstveni sustav. Uz to, prvi puta nakon 22. studenoga zabilježili smo pad broja hospitaliziranih ispod 2000", rekao je Beroš. Upozorio je, međutim, kako određeni broj covid pozitivnih osoba s razvijenim simptomima predugo odgađa obraćanje obiteljskom liječniku. "Stoga pozivam sve osobe, a osobito one s komorbiditetima, da se u slučaju pojave respiratornih smetnji neodgodive jave svom liječniku radi što boljeg ishoda liječenja".
 
Hrvatska na šestom mjestu u EU prema broju cijepljenih na 100.000 stanovnika
 
U nizu europskih zemalja i dalje raste broj zaraženih te stoga unatoč boljoj epidemiološkoj situaciji nema mjesta opuštanju u pridržavanju epidemioloških mjera, rekao je Beroš. 
"Od 27. prosinca do danas u Hrvatskoj je potrošena 38.281 doza cjepiva, a prema broju cijepljenih na 100.000 stanovnika prema jučerašnjim podacima Hrvatska je na šestom mjestu u EU. U Sisačko-moslavačkoj županiji cijepljeno je 3.652 osobe". 
Odaziv zdravstvenih djelatnika je, ocijenio je Beroš, vrlo dobar te je dosad cijepljeno njih 18.489. Beroš podsjeća kako je prva pošiljka Moderninog cjepiva od 3600 doza stigla u Hrvatsku 12. siječnja te je 2000 dozaposlano u Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, dok ostalih 1600 ostaje u Zagrebu radi cijepljenja pripadnika žurnih službi prije odlaska u to područje.
Postepeno se, kaže, započinje s cijepljenjem osoba s kroničnim bolestima te osoba starijih od 65 koje nisu u domovima za starije.  Kad je riječ o organizaciji cijepljenja na terenu za izradu plana na lokalnoj razini zaduženi su ravnatelji županijskih zavoda za javno zdravstvo a a potrebno je pripremiti cjepne punktove pri domovima zdravlja ili prema procjeni županijskog stožera na nekom drugom mjestu .
Nužna je i uspostava mobilnih timova koji će cijepiti nepokretne ili teško pokretne pacijente u domovima kao i timova koje se cijepljenje provesti u radnim kolektivima.
 
Zaprimljena 21 tona zaštitne opreme
 
O situaciji s koronavirusom potom je govorio i potpredsjednik Vlade te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Govorio je o donesenim odlukama od prethodne sjednice Vlade, između ostalog o produljenju postojećih mjera do 31. siječnja. Rekao je da je izvršeno 29.411. nadzora i inspekcija i kako je utvrđeno 65 nepravilnosti, od toga 58 usmenih upozorenja i 7 prekršaja. "Utvrđeno je 181 kršenje mjera samoizolacije i bit će podneseni prekršajni nalozi. evidentirana su 4 kaznena djela zbog širenja i prenošenja zaraznih bolesti", rekao je. Dodao je i da se neki kontejneri postavljeni u sklopu medicinskih ustanova premještaju na potresom pogođeno područje. „Trenutno je ravnateljstvu robnih zaliha stavljeno ukupno na raspolaganje 55 takvih kontejnera”, kazao je Božinović. 
Božinović je kazao i kako je u zadnjih tjedan dana iz logističkog centra u Jastrebarskom izdano 1,15 milijun artikala zaštitne opreme odnosno oko 110 tona namijenjenih za medicinske ustanove i ustanove socijalne skrbi te da se trenutno u skladištima nalazi oko 650 tona ili 11,3 milijuna različitih artikala. Dodao je i da je zaprimljena 21 tona zaštitne opreme nabavljene putem Ravnateljstva za robne zalihe i Veleposlanstva RH u Pekingu, a riječ o opremi za testiranje, zaštitnim odijelima i maskama.
 
Nacionalna razvoja strategija do 2030. godine
 
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila i Prijedlog Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. 
Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak rekla je da je Nacionalna razvojna strategija najviši hijerarhijski akt strateškog planiranja u RH, da je namjera strategije dugoročno usmjeravanje javnih politika za razvoj društva i gospodarstva, čime predstavlja i važan iskorak u sustavu strateškog planiranja.
"Provedbom NRS-a osigurat će se održiv i stabilan razvoj Hrvatske i kvaliteta života za sve naše građane", poručila je Tramišak.Podsjetila je da je postupak izrade strategije započeo 2017. godine te je tekao u participativnom procesu koji se temeljio na sudjelovanju širokog kruga građana, stručne javnosti, društveno relevantnih partnera, kao i uz snažan doprinos svih ministarstava i središnjih tijela državne uprave.
Predsjednik Vlade Plenković zahvalio je svima koji su u protekle više od tri godine sudjelovali u procesu izrade strategije te ocijenio da je izrađen vrlo kvalitetan dokument.
Konstatirao je i jučerašnji širok konsenzus na Upravljačkom odboru, dobre konzultacije sa socijalnim partnerima i drugim akterima, kao i javno savjetovanje. "Sve to daje", rekao je Plenković, "kvalitetnu podlogu da se strategija raspravi u Hrvatskom saboru i onda usvoji te na taj način bude podloga razvoju u desetljeću koje je pred nama."
Nove mjere za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom covid-19
 
U daljnju proceduru upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja te Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja s nacrtom konačnog prijedloga zakona, taj se zakonski okvir usklađuje s najnovijim EU uredbama, a uvodi i nove mjere za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom covid-19. Prijedlogom se uvode još tri dodatne poticajne mjere pomoći gospodarstvu, koje je pogođeno posljedicama poremećaja uzrokovanih epidemijom bolesti covid-19 u 2020. godini. 
Kako je pojasnio ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, omogućuje se dodjela potpora za ulaganje iznimno poduzetnicima koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u poteškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. postali poduzetnici u teškoćama. 
Također se omogućava korisnicima potpora za ulaganje da se za one projekte čije je trogodišnje razdoblje realizacije unutar razdoblja početka epidemije covid-19 omogući produljenje tog propisanog trogodišnjeg razdoblja realizacije za jednu godinu. 
Kada je riječ o obvezama preuzetim prije 31. prosinca 2019., odnosno o tome da korisnik potpore za ulaganje mora potvrditi da dvije godine prije prijave projekta ulaganja i dvije godine nakon njegova završetka nije proveo tzv. „premještanje“ projekta unutar zajedničkog europskog gospodarskog prostora, gubitak radnih mjesta u istoj ili sličnoj djelatnosti do kojeg dođe u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2021. u nekom od objekata odnosno projekata ne smatra se premještanjem u smislu Zakona o poticanju ulaganja - zbog epidemije covida-19.
 
Program pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda
 
Vlada je na sjednici donijela i program pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije, vrijedan 500 tisuća kuna. 
"Program pomoći vrijedan je 500 tisuća kuna, a odnosi se na pružanje pomoći u dijelu nadogradnje uređaja s računalnim softtverima za razmjenu podataka s Poreznom upravom, pri čemu se predviđa pojedinačna podrška u vrijednosti od 5.000 kuna", istaknula je Vučković.Izravnim načinom prodaje putem samoposlužnih uređaja, kako se ističe u Vladinom dokumentu, doprinosi se značajnom razvoju poljoprivrede, opstanku malih poljoprivrednih gospodarstava, razvitku seoskog prostora te u konačnici pozitivnom učinku na ukupno nacionalno gospodarstvo. 
Prihvaćeno je izvješće predsjednika Vlade o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2020. godini. Također, Vlada je prihvatila Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini. 
Ministar mora, pomorstva i infrastrukture Oleg Butković predstavio je tri točke dnevnog reda koje se odnose na davanje koncesija na pomorskom dobru.  
Odlukom o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina ovlašteniku  koncesije produžuje rok za investicijsko ulaganje zbog problema uzrokovanih pandemojom. Odlukom se ne mijenja datum isteka koncesije niti iznos naknade.
Vlada je dala mišljenja Hrvatskom saboru na zakonske prijedloge zastupničkih klubova zastupnika SDP-a, Zeleno-lijevog bloka, Mosta te zastupnice Anke Mrak Taritaš. 
Prihvaćeno je Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine, za 2019. godinu te Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za studeni 2020. godine te je, na kraju otvorenog dijela današnje sjednice, verificirala odgovore na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.