Stav Hrvatske je da Sud EU nije nadležan u sporu koji je Slovenija pokrenula zbog “arbitražne odluke” o granici

Stav Hrvatske je da Sud EU nije nadležan u sporu koji je Slovenija pokrenula zbog “arbitražne odluke” o granici

Hrvatsku su u raspravi u ponedjeljak u Luxembourgu u povodu prigovora o nedopuštenosti koji je Hrvatska podnijela Sudu EU-a u postupku koji je Slovenija pokrenula protiv nje zbog navodne povrede prava EU-a kao posljedice neprovođenja arbitražne presude, zastupali britanska odvjetnica Jemima Stratford i zastupnica Vlade RH pri Sudu EU-a Gordana Vidović Mesarek.   

Nezavisni odvjetnik Suda EU-a Priit Pikamae najavio je u ponedjeljak nakon usmene rasprave pred Velikim vijećem suda o pitanju nadležnosti toga suda u sporu koji je Slovenija pokrenula protiv Hrvatske da će svoje mišljenje o ovom pitanju objaviti 6. studenoga ove godine.

Sud EU-a najčešće slijedi mišljenje nezavisnog odvjetnika, ali također ima slučajeva kada je sudska odluka posve suprotno od toga mišljenja. Nezavisni odvjetnik za ovaj slučaj je Estonac Priit Pikamae.

Nezavisni odvjetnici su posebnost Suda EU-a. Mišljenje nezavisnog odvjetnika ne obvezuje Sud, iako se u praksi konačna sudska odluka često poklapa s tim mišljenjem. Nezavisni odvjetnik ne zastupa ničije interese, ni stranaka, ni javnosti, nego samo daje stručno mišljenje o relevantnim pravnim pitanjima. 
U usmenoj raspravi u ponedjeljak u Luxembourgu u povodu prigovora o nedopuštenosti koji je Hrvatska podnijela Sudu EU-a u postupku koji je Slovenija pokrenula protiv nje zbog navodne povrede prava EU-a kao posljedice neprovođenja arbitražne presude, obje zemlje su ponovile svoja stajališta.

Tema rasprave je bilo samo pitanje nadležnosti Suda EU-a, ne i sadržaj slovenskih prigovora Hrvatskoj.

Slovenija je pokrenula postupak protiv Hrvatske na temelju članka 259 Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i predložila Sudu EU-a da utvrdi da Hrvatska krši 2. i 4. članak Ugovora, koji govori o poštivanju vladavine prava i lojalnoj suradnji među državama članicama EU-a.  Slovenija također tvrdi da Hrvatska krši uredbu o zajedničkoj ribarskoj politici, schengenskim propisima o kretanju osoba te direktive pomorskom prostornom planiranju.

Stajalište Hrvatske je da Sud EU-a nije nadležan odlučivati o zahtjevima Slovenije u navedenom postupku s obzirom da između dviju država nije doista riječ o sporu o primjeni i tumačenju prava EU, što bi bilo u nadležnosti Suda Europske unije. Hrvatska drži da u ovom predmetu postoji spor koji se odnosi na tumačenje i primjenu međunarodnog prava, koji treba rješavati primjenom pravila međunarodnog prava i za to predviđenim sredstvima mirnog rješavanja sporova, uključujući pregovorima. 

Hrvatsku su u raspravi zastupali britanska odvjetnica Jemima Stratford i zastupnica Vlade RH pri Sudu EU-a Gordana Vidović Mesarek.   Sloveniju su zastupali pravna zastupnica vlade Maja Menard i francuski odvjetnik Jean-Marc Thouvenin.

Svaka strana je imala po 20 minuta za iznošenje svojega stajališta, a nakon toga slijedila su pitanja više sudaca te nezavisnog odvjetnika kao i predsjednika Suda Koena Lenaertsa.

Raspravu je pratila i državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko Zgombić.

"Vidjeli ste da su suce najviše zanimali međunarodnopravni aspekti našega spora, kao i pitanja vezana za ribolovni režim koji je svojedobno bilateralno dogovoren između Hrvatske i Slovenije. Riječ je o sporazumu o pograničnom prometu i suradnju (SOPS) i Hrvatska ga je kada je ulazila u EU u dobroj vjeri ugradila u pravnu stečevinu i sada imamo u pristupnom sporazumu fusnotu koja kaže da će se recipročni ribolovni režim početi primjenivati kada se u potpunosti provede arbitražna odluka", rekla je Metelko Zgombić.

Ona je dodala da se i Europska komisija formalno očitovala i rekla da nije došlo do pune provedbe arbitražne odluke i da se taj ribolovni režim nije počeo primjenjivati.

Slovenska strana u toj fusnoti vidi vezu između arbitražnog sporazuma i prava Europske unije.

Hrvatska odvjetnica Jemima Stratford je u raspravi rekla da je bit spora to kuda se proteže granica, a ne tumačenje prava EU-a, dodajući da su bilateralni teritorijalni sporovi izvan nadleženosti EU-a, čak i ako utječu na provedbu prava EU-a. Rekla je da bi jedina pravna podloga za ovaj spor pred Sudom EU-a bio članak 273 Ugovora o EU-u.

Plenković: Hrvatska izložila svoju argumentaciju

Vezano za slovensku tužbu protiv Hrvatske zbog arbitražnog sporazuma, predsjednik Plenković istaknuo je kako je razgovarao s državnom tajnicom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Metelko Zgombić.

,,Održano je saslušanje povodom slovenske tužbe protiv Hrvatske u vezi provedbe za nas neprihvaćenoga arbitražnog sporazuma. Dojmovi koje ima naše izaslanstvo i naša zastupnica pozitivni su. Hrvatska je izložila svoju argumentaciju prema kojoj Europski sud nije nadležan za taj spor'', istaknuo je Plenković.

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.