U suradnji sa 11 općina i gradova HEP će izgraditi 120 MW sunčanih elektrana

U suradnji sa 11 općina i gradova HEP će izgraditi 120 MW sunčanih elektrana

Hrvatska elektroprivreda objavila je javni poziv zainteresiranim partnerima za iskazivanjem interesa za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske. Na temelju rezultata javnog poziva za 2019. godinu, HEP je s 11 jedinica lokalne samouprave potpisao sporazume o razvoju projekata sunčanih elektrana ukupne snage 120 MW.

  • Na temelju poziva partnerima iz 2019. HEP je sa 11 općina i gradova potpisao sporazume o razvoju projekata SE, ukupne snage 120 MW, proveo akviziciju projekata OIE u razvoju od ukupno 60 MW, a dodatnih je 100 MW sunčanih elektrana počeo razvijati samostalno
  • U izgradnju sunčanih elektrana u razdoblju od 2019. do 2023. HEP ulaže 750 milijuna kuna
  • HEP je sa 3,4 milijarde kuna u 2019. ostvario godišnji rast investicija za više od 40 posto, a plan za 2020. iznosi rekordnih 4,9 milijardi kuna

Novi javni poziv zainteresiranim partnerima otvoren je do 31. prosinca 2020. Poziv je upućen jedinicama lokalne samouprave radi zajedničke pripreme razvojne dokumentacije za projekte sunčanih elektrana (SE) te pravnim ili fizičkim osobama zainteresiranima za prodaju projekata neintegriranih (samostojećih) SE u razvoju snage veće ili jednake 2 MW, vjetroelektrana u razvoju ili u pogonu te hidroelektrana u razvoju ili u pogonu snage veće i jednake 1 MW.

"Čestitao bih HEP-u na vizionarstvu i proaktivnoj politici koju je pokazao surađujući s jedinicama lokalne samouprave pri realizaciji ovih projekata. Kompatibilnost strategija HEP-a i Vlade RH pokazatelj je da HEP zaslužuje biti kompanija koja će biti nositelj tranzicije Hrvatske u niskougljučno gospodarstvo. Nadam se da će ovaj primjer dobre prakse poslužiti i privatnim investitorima kao vodilja smjera u kojem se trebamo kretati", izjavio je izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćori