Održana informativna radionica: “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva”

Održana informativna radionica: “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva”

U organizaciji Ministarstva turizma u utorak je u Zagrebu, održana informativna radionica u sklopu objavljenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva”, referentne oznake UP.03.3.1.05, za prihvatljive prijavitelje.

Ulaganja kroz navedeni Poziv u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, provode se kroz Prioritetnu os 3 “Obrazovanje”, Investicijski prioritet “Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja” te Specifični cilj 10.iv.1 “Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje”.

Opći cilj Poziva je uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva s ciljem jačanja institucionalnih i ljudskih resursa u sektoru kako bi se povećale njihove mogućnosti zapošljavanja i napredovanja na tržištu rada.

Specifični cilj Poziva je jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti, koji će, među ostalim, unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja te potaknuti suradnju obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora.

Ciljne skupine Poziva su odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja i odrasli polaznici.

Za ove potrebe Ministarstvo turizma osiguralo je 300 milijuna kuna u okviru Europskog socijalnog fonda, od čega se 85%, odnosno 255.000.000,00 kuna financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 15%, odnosno 45.000.000,00 kn osiguralo je Ministarstvo turizma iz Državnog proračuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn, dok najviši iznos iznosi 75.000.000,00 kn.

Projektne prijave na predmetni Poziv zaprimat će se zaključno do 21. listopada 2019. godine.

Cilj Informativne radionice bio je predstaviti osnovne informacije i uvjete Poziva, procedure za podnošenje projektnih prijedloga i postupak dodjele bespovratnih sredstava. Na informativnoj radionici predstavnici Ministarstva turizma i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ukratko su unaprijed određenim prijaviteljima predstavili Poziv, dok su na pitanja prijavitelja, osim predstavnika Ministarstva turizma i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, odgovarali i ostali relevantni dionici.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su regionalni centri kompetentnosti sukladno Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (KLASA: 602-03/18-03/00117; URBROJ: 533-05-18-0047; od 20. srpnja 2018.), koji djeluju u sektoru turizma i ugostiteljstva:

1. Srednja škola Zabok
2. Turističko-ugostiteljska škola Split
3. Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
4. Ugostiteljska škola Opatija
5. Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
6. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik.

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.