Komisija pozdravlja sporazum o prijedlogu za olakšavanje prodaje robe i isporuke digitalnih sadržaja i usluga u EU-u

euparliament

Bruxelles, 29. siječnja: Europski parlament i Vijeće  postigli su privremeni dogovor o prijedlozima Europske komisije iz prosinca 2015. za internetsku prodaju robe i isporuku digitalnih sadržaja i usluga. Uz uredbu o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja, koja je stupila na snagu u prosincu 2018., ovaj novi sporazum o pravilima za digitalne ugovore najnoviji je rezultat primjene Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, koja donosi konkretne koristi građanima i poduzećima. 

Andrus Ansip, potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište, i Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, sljedećim su riječima izrazili svoju podršku: 

Jedna od najvećih prednosti digitalnog jedinstvenog tržišta EU-a za potrošače jest ta da jednim klikom miša mogu kupiti robu u bilo kojoj državi članici EU-a bez dodatnih troškova. Za poduzeća to znači da svoje proizvode, usluge i digitalni sadržaj mogu ponuditi bilo gdje u Europskoj uniji i tako dobiti pristup milijunima potencijalnih kupaca. 

Za dobro funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta potrebna su jasna, ažurirana i usklađena pravila za čitav EU, a spomenuti sporazum o prijedlozima za isporuku digitalnih sadržaja i usluga te prodaju robe važan je korak u tom smjeru. 

Potrošačima u EU-u pružit će se bolja zaštita. Primjerice, u slučaju neispravnosti digitalnog sadržaja poput glazbe ili softvera, kupac će imati pravo na naknadu. Imat će na raspolaganju i više vremena za dokazivanje da je roba ili usluga bila neispravna u trenutku kupnje, a u tom slučaju u cijelom EU-u vrijede jednake mogućnosti za naknadu štete, poput popusta ili povrata novca. Poduzeća će imati koristi od veće pravne sigurnosti i jednakih pravila za sve.  

Zahvaljujemo Europskom parlamentu i Vijeću što su predano radili kako bi iznašli rješenja za poteškoće na koje nailaze potrošači i prodavatelji u vrlo digitaliziranoj okolini bez državnih granica. Postignuti sporazum dovest će do većeg povjerenja potrošača i poduzeća, a povećanjem ponude digitalnog sadržaja i robe u Europi povećat će se i izbor uz konkurentnije cijene, što je i cilj jedinstvenog digitalnog tržišta. Nadamo se da će Europski parlament i Vijeće isto tako predano raditi na još dva prioritetna dosjea EU-a: prijedlogu za moderniziranje pravila o autorskim pravima kako bi ona odgovarala digitalnom svijetu te prijedlogu uredbe o privatnosti i elektroničkim komunikacijama.

Sljedeći koraci

Europski parlament i Vijeće EU-a sada moraju službeno donijeti tekst direktiva, a nakon donošenja one će se objaviti u Službenom listu EU-a i stupiti na snagu dvadeset dana kasnije. 

Kontekst

Jedan je od stupova strategije digitalnog tržišta potrošačima i poduzećima osigurati bolji pristup robi i uslugama na internetu u cijeloj Europi. Iako je e-trgovina u porastu, ni poduzeća ni potrošači u Europi još nisu iskoristili sav njezin potencijal.

Komisija je 9. prosinca 2015. donijela dva prijedloga: prvi o isporuci digitalnog sadržaja (npr. streaming glazbe), a drugi o internetskoj prodaji robe (npr. kupnja odjeće na internetu). Drugi je prijedlog 2017. proširen na prodaju robe izvan interneta. Cilj je oba prijedloga uklanjanje velikih prepreka prekograničnoj elektroničkoj trgovini u EU-u: pravne rascjepkanosti u području potrošačkog ugovornog prava, zbog koje MSP-ovi imaju poteškoće u prekograničnoj trgovini, i niskog povjerenja potrošača pri kupnji robe i usluga iz druge države putem interneta. Prema posljednjem Pregledu potrošačkih uvjeta (iz 2017.) ta su pitanja i dalje prisutna.

Zajedno s ukidanjem naknada za roamingnovim pravilima o zaštiti podataka i mogućnošću da građani na putovanju imaju pristup svojim internetskim sadržajima, novi privremeni sporazum o pravilima za digitalne ugovore još je jedna bitna inicijativa zahvaljujući kojoj jedinstveno digitalno tržište postaje stvarnost za sve.

IZVOR: Europska komisija u Hrvatskoj

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.