Varaždinska županija partner je na projektu TransCPEarlyWarning iz programa Interreg ADRION

Varaždinska županija partner je na projektu TransCPEarlyWarning iz programa Interreg ADRION

Varaždinska županija partner je na projektu TransCPEarlyWarning iz programa Interreg ADRION. Zbog pandemije Covid-19, početni sastanak svih partnera projektnog tima („kick-off meeting“) održan je videokonferencijom 17. rujna, čime je ujedno projekt formalno i započeo. Zadaća projekta je unaprijediti sustave civilne zaštite, na način da se umreže i usklade sustavi za rano upozoravanje država Jadransko-jonskog područja, kako bi se povećala otpornost i brzina odgovora na prirodne katastrofe i tehničko-tehnološke nesreće.

Namjera je razviti testnu platformu za rano upozoravanje koja integrira dostupne podatke o mogućim ugrozama zemalja partnera na projektu, te uskladiti standardne postupke i procese za rano upozoravanje. Za usklađivanje postupka i procesa izradit će se relevantni model sustava koji će proizaći iz temeljite studije regulatornih i zakonskih okvira, te postupaka i procesa, uključivanja dionika, postojećih sustava, te izvora podataka različitih zemalja Jadransko-jonskog područja. Platforma će se testirati u 7 zemalja partnera: Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Dobivena iskustva koristiti će se kao podloga za izradu strateškog i akcijskog plana koji nudi zajedničku viziju i rješenja za objedinjeni sustav za rano upozoravanje na Jadransko-jonskom području. 

Projektom TransCPEarlyWarning promatrat će se pažljivo odabrana podskupina prirodnih i tehničko-tehnoloških ugroza prisutnih u Jadransko-jonskom području, kao što su: potresi, požari, poplave, klizišta, suše, tsunami, jaki udari vjetra, smrzavice, visoke temperature, zagađenja okoliša i  industrijske nesreće. Heterogenost u zakonskoj regulativi, terminologiji i operativnim postupcima među zemljama učesnicama predstavljat će veliki izazov u ovom projektu. Stoga će platforma TransCPEarlyWarning pokušati uskladiti operativne postupke i procese za sustav ranog upozoravanja  u zemljama s Jadransko-jonskog područja.  

Projekt vodi Regija Molise iz Italije, a kraj projekta predviđen je za kolovoz 2022. godine. Ostatak projektnog konzorcija čine iz Slovenije - Općina Ajdovščina i Institut Josef Stefan, iz Grčke - Institut za industrijske sustave Centra za istraživanje i inovacije ATHENA i Decentralizirana uprava Krete, iz Hrvatske - Varaždinska i Splitsko-dalmatinska županija, iz Albanije - Regionalno vijeće Drača i Šumarski fakultet, iz Bosne i Hercegovine - Uprava civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona i iz Crne Gore -  Stari glavni grad Cetinje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.993.688,88 eura od čega je za Varaždinsku županiju određen iznos 196.880,69 eura. Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) sufinancira projekt u iznosu od 85 posto.

D

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.