Agencija Sjever DAN i Grad Varaždin predstavili eu-projekt u sklopu programa „INTERREG CENTRAL“ naziva "CITYCIRCLE"

Agencija Sjever DAN i Grad Varaždin predstavili eu-projekt u sklopu programa „INTERREG CENTRAL“ naziva "CITYCIRCLE"

Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. i Grad Varaždin s europskim partnerima provodi projekt financiran iz fondova Europske Unije u sklopu programa „INTERREG CENTRAL“ naziva "CITYCIRCLE" vrijedan 2.001.705 EUR. Vodeći partner projekta je Tehničko sveučilište iz Košica (SVK). Uz Košice i Varaždin, gradovi  u projektu su i Kranj (SLO), Udine (ITA) i Dornbrin (AUT). U svakom od navedenih gradova, odnosno pripadajućim regijama, do kraja projekta uspostavit će se lanac kružne ekonomije na regionalnoj i internacionalnoj skali. To u praksi znači da će dionici koji stvaraju i prikupljaju otpad, a to smo svi mi, na kraju projekta znati tko od drugih dionika njihov otpad treba kao sirovinu. Tom logikom stvarat će se lanci kruženja otpada gdje u idealnom scenariju otpada više neće biti ili će se smanjiti na najmanji mogući minimum. Ovim projektom Varaždin postaje prvi grad u Hrvatskoj koji će uvesti koncept cirkularne ekonomije.U sklopu projekta zamišljen je pilot projekt kojim će se na području „Gradske tržnice d.o.o.“ prikupljati i razvrstavati otpad među prodavačima i to staklo, plastika, papir i biootpad, za što su nabavljene kante koje se danas dodjeljuju prodavačima kako bi svaki od njih na svojoj radnoj jedinici mogao razvrstavati otpad. Poseban naglasak stavit će se na biootpad kojeg će preuzimati „Čistoća d.o.o.“, a koji će transferirati u „OPG Vrček“ koji će u svom bioplinskom postrojenju taj biootpad svesti na digestat kojim će se tretirati nasadi lješnjaka u vlasništvu „Gradske tržnice d.o.o.“ čime će se zatvoriti jedan od bezbroj mogućih lanaca kružne ekonomije u Varaždinu i pokazati što je kružna ekonomija i kako njene principe koristiti u životu i ekonomiji grada.Projekt će na kraju rezultirati uspostavom centra kružne ekonomije u obliku digitalne platforme koji će imati funkciju svojevrsnog matchmaking sistema gdje će ranije navedeni dionici na jednostavan način moći saznati informacije o tome tko njihov otpad treba i koristi kao sirovinu čime ćemo u perspektivi znatno smanjiti količine otpada i pretvoriti ih u nešto korisno.

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.