Učitelji u štrajku - Vlada tvrdi da je više od sviju prethodinih "poradila" na plaćama u obrazovanju i javnom sektoru

U OŠ u Sopotu o učenicima brinu dvije asistentice

Štrajk u obrazovanju se nastavlja, osnovne i srednje škole štrajkat će u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, izjavio je Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, a najavljen je cirkularni štrajk. Istaknuo je i da je u prosjeku oko 85% zaposlenih u štrajku. Poručio je premijeru Andreju Plenkoviću, koji je jučer rekao da mu "nije jasno čemu štrajk učitelja", da brojke o odazivu pokazuju da učitelji jasno znaju zašto štrajkaju.
- Imamo informacije da su i nečlanovi sindikata u štrajku, odnosno da su gotovo svi zaposleni u štrajku. To znači da dobro razumiju zašto smo najavili štrajk, da dobro razumiju kakvu ponudu Vlade RH je sindikat odbio te da dobro razumiju što ovoga puta sindikati traže, kazao je. Istaknuo je i da je premijer bio upoznat s njihovim zahtjevom rasta koeficijenta složenosti poslova za 6,11% za visoku stručnu spremu.
- Odgovor na to je bio sporazum o dodacima. Oni smatraju da je to isto i onda se tome čude, rekao je Mihalinec. Kazao je i da Vlada u reformskom procesu nijednu lipu nije uložila u ljude. "Uloženo je u zgrade, žice, pametne ploče, ali ne i u ljude. Sada je vrijeme za ljude. Ljudi žele potvrdu svoje vrijednost". Rekao je i da od jučer nisu razgovarali s premijerom te je poručio da su sindikati otvoreni za razgovore, a da ako ne želi sastanak sa sindikatima, može poslati promijenjenu Uredbu o koeficijentima složenosti poslova, pa će sindikati istog dana prestati sa štrajkaškim aktivnostima.

No kakvi će biti rezultati i hoće li biti pregovora još je neizvjesno jer u Vladi  tvrde da su dali dovoljno te smatraju među ostalim "potpuno neprimjerenom izjavu B. Mihalinca, da ova Vlada u reformskom procesu nijednu lipu nije uložila u ljude. odnosno  da je  “uloženo u zgrade, žice, pametne ploče, ali ne i u ljude”.

Kažu i da olako daje neutemeljene izjave jer brojke su lako utvrdive i kažu da povećanje proračuna MZO-a u mandatu ove vlade iznosi 2,9 mlrd kuna, od čega najvećim dijelom za materijalna prava zaposlenika - dva mlrd kuna. Kumulativno za mandata ove Vlade u proračunu je, samo za materijalna prava zaposlenika u javnim i državnim službama, osigurano gotovo 10 mlrd kuna (otprilike 4 mlrd kn godišnje u punoj primjeni za javne i državne službe). Za razliku od Vlade SDP-a koja je u svom mandatu zaposlenima u obrazovanju smanjila plaće, ukinula božićnicu i regres, smanjila prava za troškove prijevoza, visinu dnevnice, visinu osnovice za izračun jubilarnih nagrada, ova je Vlada u svom mandatu:

 -        2017. godine osigurala rast osnovice 2+2+2

 -        vratila regres i božićnicu za javne i državne službe 600 milijuna kuna godišnje (samo MZO otprilike 225 milijuna kuna)

 -        povećala prava za troškove prijevoza (na razini javnih službi ukupno povećanje od 150 milijuna kuna godišnje)

 -        povećala visinu dnevnice s 150 na 170 pa sad na 200 kn

 -        povećala visinu osnovice za izračun jubilarnih nagrada

 -        zaključila GKU-ove za osnovno i srednje obrazovanje te za sustav visokog obrazovanja i znanosti kojim su ugovorena nova prava (50 milijuna kuna na godišnjoj razini)

 -        samo u 2019. godini 3+2% rebalansom za plaće osigurala otprilike 300 milijuna kn, odnosno na godišnjoj razini otprilike 550 milijuna kn u sustavu znanosti i obrazovanja.

Ova Vlada od početka svojeg mandata vodi odgovornu fiskalnu politiku, a paralelno s tim radi i na povećanju plaća državnih i javnih službenika u granicama mogućnosti. U kratkom vremenskom roku usmjerili smo trendove u pozitivnom smjeru i paralelno s tim radili na čitavom nizu prioriteta koje smo označili kao važne za financiranje iz proračuna, a jedan od tih prioriteta je i politika plaća. Osnovica plaće do današnjeg dana porasla je za više od 11 posto, a Vlada je paralelno s konsolidacijom javnih financija dizala plaće svim državnim i javnim službenicima. Ujedno, Vlada je sindikatima ponudila povećanje dodataka na plaću za dva posto od 1. listopada ove i 2 posto od prvog lipnja iduće godine.

PVRH/HRT

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.