Varaždin: Predstavljanje NPOO-a u dijelu digitalizacije

Varaždin: Predstavljanje NPOO-a u dijelu digitalizacije

„Kroz ovaj Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je prilika kakva će nam se teško ponoviti cilj nam je ubrzati digitalnu transformaciju Hrvatske koja će svojom primjenom olakšati, ubrzati, pojeftiniti i učiniti efikasnijim sustav u kojem se primjenjuje. Želja nam je kroz stvaranje novog okvira koji će biti jednostavan ali i dovoljno otvoren za sve brze i agilne promjene današnjeg načina života u okruženju digitalnih tehnologija, stvoriti nove pretpostavke za jednostavnije i djelotvornije pružanje usluga građanima i poduzetnicima primjereno životu 21. stoljeća. Želimo da digitalne tehnologije građanima i poduzetnicima pojednostave životne i poslovne situacije i omoguće bolje uvjete u postizanju svojih ciljeva. U konačnici, stvaranjem ovog Plana koji uključuje 25% doprinosa digitalnoj transformaciji društva uz postizanje kvalitetnije i bolje, digitalizirane javne uprave u Hrvatskoj očekujemo stvaranje više stotina radnih mjesta u gospodarstvu na samoj provedbi ovog plana.!“, izjavio je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Bernard Gršić, predstavljajući reforme i investicije Nacionalnog plana za oporavak i otpornost unutar podkomponente koja se odnosi na digitalizaciju u Varaždinu.

U skladu s nacionalnim i EU strateškim aktima, u sklopu NPOO-a definirani su ciljevi provedbe digitalne tranzicije društva i gospodarstva Hrvatske kroz povećanje učinkovitosti i transparentnosti rada tijela javnog sektora, uspostavu upravljačke i koordinacijske strukture za planiranje i provedbu digitalne transformacije društva i javne uprave te osiguranje  tijelima javne uprave dostupnost alata i tehnologija potrebnih za razvoj ekonomičnijih i kvalitetnijih digitalnih usluga usklađenih s potrebama njihovih korisnika.

Provedbu digitalne tranzicije, Hrvatska je započela donošenjem nacionalnih akata strateškog planiranja za razdoblje do 2020. godine (Strategija e-Hrvatska 2020. i pripadajući Akcijski plan) koji su u području digitalizacije usklađeni s prioritetima inicijative Digitalna agenda za Europu. Nastavno na prioritete identificirane u navedenim strateškim aktima, u razdoblju provedbe NPOO-a, nastavit će se izgradnja infrastrukture širokopojasnog interneta, razvoj javnih e-Usluga i kontinuirana nadogradnja nacionalne infrastrukture kao preduvjeta za daljnji razvoj digitalnih tehnologija te uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti kao ključne pretpostavke sigurne razmjene podataka i povezivanja servisa tijela javne uprave za razvoj kompleksnih e-Usluga prilagođenih korisnicima.

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.