Osnivanje banke hrane u RH

Osnivanje banke hrane u RH

U svrhu unapređenja sustava doniranja hrane, Ministarstvo poljoprivrede najavljuje projekt osnivanja banke hrane u RH. Trenutno sustav doniranja hrane čine donatori hrane i posrednici u doniranju hrane (107 neprofitnih organizacija trenutno registriranih za ovu djelatnost). Banka hrane bila bi još jedan dionik u sustavu koji će predstavljati koordinatora u doniranju hrane na nacionalnoj razini. Uloga banke hrane uključivat će suradnju sa svim posrednicima u doniranju hrane, upravljanje IT sustavom za doniranje hrane, pronalaženje novih korisnika, prvenstveno novih donatora, promoviranje doniranja hrane i dr.

Projekt će se provesti izradom Programa potpore Vlade RH za uspostavu nacionalnog koordinatora u doniranju hrane. Ministarstvo poljoprivrede će putem javnog natječaja odabrati koordinatora te mu povjerit na korištenje i upravljanje IT sustav za doniranje hrane (e-doniranje) kojeg je, kao komunikacijsku platformu za donatore i posrednike, izradilo Ministarstvo poljoprivrede. IT sustav e-doniranje je tijekom 2019. godine prošao svoju pilot fazu primjene te je pozitivno ocijenjen od strane korisnika. Do danas je kroz IT sustav realizirano oko 400 donacija te je registrirano 17 donatora hrane te 59 posredničkih organizacija.

U svrhu praćenja provedbe projekta, pri Ministarstvu poljoprivrede osnovat će se Savjet za praćenje sustava doniranja hrane u RH, čiji bi članovi bili predstavnici Ministarstva poljoprivrede te predstavnici donatora i posrednika. Zadaća Savjeta, između ostalog, bila bi i predlaganje unapređenja rada banke hrane te predlaganje unapređenja sustava doniranja hrane u cjelini.

Projekt je osmišljen na temelju rezultata Studije o izvedivosti banke hrane u RH te dijaloga sa svim dionicima sustava doniranja hrane u RH. Studija je izrađena tijekom 2019. godine od strane Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a daje pregled sustava doniranja hrane u drugim državama članicama EU, analizu trenutnog stanja u doniranju hrane u RH (infrastrukturni i administrativni kapaciteti posrednika u lancu doniranja hrane) te predlaže optimalne modele banke hrane u RH. Studija je potvrdila višestruke koristi osnivanja banke hrane u RH koje se odnose, prije svega na društvo u cjelini, a uključuju doniranje većih količina hrane, sprječavanje nastajanja otpada od hrane te doprinos rješavanju problema siromaštva. Donatorima bi banka hrane omogućila brzo i jednostavno rješavanje viškova u sustavu, a posrednicima u doniranju hrane, dodatni izvor hrane, organizirani i transparentni sustav sa jasnim procedurama, zajednički nastup prema donatorima, tijelima državne uprave i dr.
 
Bitno je istaknuti da će se Ministarstvo i dalje raditi na daljnjoj nadogradnji sustava za doniranje hrane u RH. Naime, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi predviđa Programe potpore za banku hrane i/ili posrednike u doniranju hrane, putem kojih se, ovisno o procijenjenim potrebama, u budućnosti može financijski poduprijeti infrastrukturno opremanje banke hrane i/ili posrednika u doniranju hrane. 

Projekt pokretanja banke hrane u RH jedna je od aktivnosti unutar Mjere unapređenja sustava doniranja hrane u RH sadržane u Planu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane RH 2019.-2022. Do sada provedene aktivnosti uključuju razvoj i implementaciju IT sustava e-doniranje, unapređenje zakonodavnog okvira za doniranje hrane, izradu Vodiča za doniranje hrane, izradu Smjernica za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja te provedbu serijala edukativnih radionica za donatore i posrednike.

Zahvaljujući naporima svih dionika sustava doniranja hrane, od donatora do posrednika te provedenim mjerama Ministarstva poljoprivrede, iznos nabavne vrijednosti donirane hrane tijekom 2019. godine iznosi 12.991.467,50 kn, što je porast od 30 % u odnosu na podatke za prethodnu godinu. Količine donirane hrane su općenito u porastu od 2016. godine, od kada je započelo praćenje podataka.

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.